Bakıma Muhtaç: Türkkiye’de Alzheimer Hastası Yaşlıların Bakımı (Koç Üniversitesi Yayınları, 2016).

Çağımızın en büyük sağlık ve sosyal sorunu olarak kabul edilen, Türkiye’de de hızla çoğalan Alzheimer hastası yaşlıların durumu hakkında Prof. Dr. İsmail Tuıfan, 2016 yılında yayınlanan kitabında, öncelikle Alzheimer hastası yaşlıların bakımıyla ilgili ve hastalık hakkında herkesin bilmesi gereken bilgileri anlaşılır bir dille anlatmaya özen gösteriyor. Bu kitabı Koç Üniversitesi Yayınları’ndan tedarik edebilirsiniz.

Yeni Kitaplar

Dernek Başkanımız Prof. Dr. İsmail Tufan’ın yayınlanan yeni kitapları: Bakıma Muhtaç: Türkkiye’de Alzheimer Hastası Yaşlıların Bakımı (Koç Üniversitesi Yayınları, 2016). Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi (Koç Üniversitesi Yayınları, 2015). Gerontologdan Meraklısına – İstatistik Müsveddeleri (Nobel Yayınları, 2015).

Gerontologdan Meraklısına – İstatistik Müsveddeleri (Nobel Yayınları, 2015).

Gerontolojik ampirik bilgilerin elde edilmesinde İstatistik önemli bir rol oynamaktadır. Gerontoloji öğrenimi gören gençlerin İstatistik bilgilerini artırmak, istatsitiksel bilgilerin değerlendirmesini yapabilmek ve genç gerontologları kendi yapacakları araştırmalara hazırlamak amacıyla, Prof. Dr. İsmail Tufan “İstatistik Müsveddeleri” adı altında, yıllarca biriktirdiği notlarından derlediği bir kitap ortaya koyuyor.

Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi (Koç Üniversitesi Yayınları, 2015).

Türkiye’de meydana gelen demografik değişimlerin birey ve toplum açısından sonuçlarını ele alan Prof. Dr. İsmail Tufan, karmaşık olguları kolay anlaşılır bir dille herkesin anlatarak, nüfusun yapısındaki değişimlerin sosyal  ve politik anlamlarını, bunların etkilerini Gerontolojinin bakış açısından değerlendiriyor.

GeroBarometre

GeroBarometre© İsmail Tufan Gerontoloji Vakfı tarafından yayınlanan gerontolojik araştırmalarla ilgili bir bültendir. Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği (USUGD) gerontolojik bilgilerin kamuoyuna yayılmasını desteklemektedir.

GeroBülten

GeroBülten© İsmail Tufan Gerontoloji Vakfı tarafından ayda bir yayınlanan gerontolojik faaliyetlerle iligli bir bültendir. Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği (USUGD) gerontolojik bilgilerin kamuoyuna yayılmasını desteklemektedir. 

GeroPaper

GeroPaper© İsmail Tufan Gerontoloji Vakfı tarafından ayda bir yayınlanan gerontolojik içerikli dergidir. Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği (USUGD) gerontolojik bilgilerin kamuoyuna yayılmasını desteklemektedir.