Ulusal Demans Programı

UDPLOGO2-2Türkiye’de her geçen gün demans hasta sayısı çoğalıyor. Demografik dönüşüm sürecinde insanın yaşam süresinin uzaması özellikle Alzheimer hastalarının çoğalmasına yol açıyor. Buna karşın bu hastaların sosyal durumu hakkında bilgiler, onlara ve ailelerine yardımcı olmak için yeterli gelmiyor. Prof. Dr. İsmail Tufan’ın yürütücülüğünde 2014 yılından beri sürmekte olan Ulusal Demans Programı (UDP) bu amaçla hazırlanmıştır.