Duyuru

ULUSAL SOSYAL VE UYGULAMALI GERONTOLOJİ DERNEĞİ DUYURUSU

Derneğimiz VI. Olağan Genel Kurulu, aşağıda belirtilen tarih ve saat’te, belirtilen  Gündem ile Dernek Merkezimizin, Pınarbaşı Mahallesi 704. Sokak M.Kemal Kamaç Apt. No:28/2B Konyaaltı / Antalya adresinde yapılacaktır.

27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 17:00 de VI. Olağan Genel Kurul yapılacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 03 Nisan 2021 Cumartesi günü ayni yer, saat ve gündemle yapılacaktır.

Değerli Üyelerimize Duyurulur.

 
GÜNDEM                                        

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2. Divan Seçimi

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve ibra için oylanması

4. Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve ibra için oylanması

5. Bütçe Taslağının görüşülmesi ve oylanması

6. Aidatlar konusunun görüşülmesi

7. Yönetim ve Denetim Kurul Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış