60+Tazelenme Üniversitesi

GeroAtlas60+Tazelenme öncesi ve sonrası olmak üzere artık yaşlılık iki açıdan değerlendirilkebilir. Türkiye’de ilk defa GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi ile birlikte yaşlılık evde oturup vaklit öldürmekten kurtarılan bir yaşam dönemine dönüşmüştür.  İnsanın öğrenme ve merak özelliklerini biraraya getirerek, ömür boyu öğrenme konseptinde devreye sokarak, başarılı yaşlanan insanların çoğalmasına yardımcı olan buı girişimi ülke çapında bir akım haline getirmenin uğraşını veriyoruz. Akdeniz Üniversitesi, Ulusal Yaşlılık Konseyi ve Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği tarafından desteklenen bu yeni gerontolojik hareket geriden gelen genç nesillere de iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Yaşlılık sadece evde vakit öldürmek veya sadece torunlarla ilgilenmek ile sınırlı kalmamamlıdır. Bu bakış açısından yaşlılığı yapılandırmaktayız. Yaşlılığı kişinin yaşına göre değil, fonksiyonal yeterliliklerine göre tanımlayarak, en ileri yaşlara kadar bedensel, bilişssel ve sosyal yeterliliklerini korumalarına destek oluyoruz.

GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’ne katılımcı sayısı hızla artıyor. Yaşı 60 veya üzerinde olan bireyler konseptimize büyük bir ilgi gösteriyor. Şimdi sıra aynı ilginin meslektaşlarımızdan da gelmesidir. Bütün meslektaşlarımızı GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’ni desteklemeye davet ediyoruz. Örneğin kendi anne ve babalarına da bu girişimi anlatabilir, onların da “GeroAtlas60+Tazelenme ailesinin” üyesi olmasını sağlayabilirler.