Gerontoloji Mesleği Meslek Standardı Resmi Gazetede Yayımlandı

Sayın Meslektaşlarım,

Tam 10 yıldan bu yana Gerontolojide mesleki yeterlilik koşulunun yerine gelmesi için sürdürdüğümüz haklı mücadelede mutlu sona ulaştık: Resmî Gazetede yayınlanan kararname ile Gerontoloji meslek olarak kabul edilmiştir. Sizlerle bu mutluluğu paylaşmak ve bu süreci kısaca hatırlatmak istedim.

Yüksek Öğretim Kurumu na 2002 yılında yaptığımız başvuru kabul edilmiş, Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında Türkiye nin ilk Gerontoloji Bölümü üniversitemizin o zamanki adıyla Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Henüz bölüm başkanının odası yoktu, ama mesleki yeterliliğin Gerontolojinin temeli olduğunu o zaman vurguladık ve 2009 yılına kadar hazırlıkları sürecek olan Gerontoloji Bölümü öğretime başlamadan önce 34 sayfalık “Gerontolojide Mesleki Yeterlilik Şartları” başlığı altında kaleme aldığımız metnin, tek harfi bile çıkartılmadan bugün Gerontolojide mesleki yeterliliğin temeli olarak kabul edildiğini vurgulamak isterim.

Bölümümüz 2009/10 öğretim yılında kapılarını öğrencilerine açar açmaz 2006 yılından beri üzerinde durduğumuz Gerontolojide mesleki liyakat metnini öğrencilerimizle tartışmaya başladık. 2010 – 2012 yılları arasında yapılan öğrenci toplantılarında metni dikkatle okumaları ve önerilerini bizimle paylaşmaları istenmiştir. O zamanki gençler 2013 yılında mezun olduklarında Gerontoloji hala, mesleki yeterlilik aranan bir eğitim ve uygulama alanı olarak kabul edilmemişti. Dolayısıyla bu büyük bir boşluk yaratmış, Gerontoloji alanına mesleki yeterliliği bulunmayanların nüfuz etmesine fırsat tanımıştır. Bu yüzden “Gerontologsuz Gerontoloji” dönemi olarak nitelendirmekte haklı olduğumuz bu sürecin ülke ve insanımıza zararlarını anlatmaya devam ederken, diğer taraftan 2006 yılından beri çekmecemizde duran, öğrencilerimizle tartıştığımız Gerontolojide mesleki yeterliliğin şartlarını vurgulamaya devam ettik.

Ankara’da; bu meseleyi çözüme kavuşturma yönünde 2011 de ilk adımı atan dönemin ASP Bakanı Sayın Fatma Şahin, dönemin genel müdürü Dr. Aylin Çiftçi, dönemin Yaşlı Ve Engelli Daire Başkanı Yaşar Koca, o dönem asistanımız Uzman Gerontolog Sayın Yeliz Güçer ve bizi mesleki yeterlilik kurumuna entegre eden, yol gösteren ve bugün gerontologların mesleki yeterliliği almasında ki en büyük pay sahibi, görünmez kahraman Dr. Reyhan Göbeklioğlu ile birlikte sekizden fazla toplantılara katıldık. Yaptığımız bu toplantılarda Gerontolojiyi ve Gerontolojide mesleki yeterliliğin gerekliliğini, faydalarını ve olmadığı takdirde açacağı zararları dile getirdik. Prof. Dr. Terence Seedsman ın ve Maureen Seedsman’ın sabır, hoşgörü ve bilgelikle gerontologların önemini vurgularken uluslararası alandan gelen destek çok önemliydi. Zaman zaman hararetli, ama daima karşılıklı saygıya dayanan bu tartışmaların meyvesini almış bulunmaktayız. Bu süreçte bizimle beraber çalışan, bilgi ve tecrübeleriyle bizi destekleyen bu kişilere huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor, “Gerontologlu Gerontoloji” döneminin başlamasına yaptıkları katkıların, yetiştireceğimiz gerontolog kuşakları tarafından asla unutulmayacağının altını çizmek isterim. 2006 – 2016 yılları arasındaki on yıllık mücadelemize direk veya dolaylı katkı veren, başta CHP milletvekili Yıldıray Sapan, AKP milletvekili Ali Gültekin Kılıç, Mehmet Erdem’e bölümümüz öğretim üyeleri Doç. Dr. Özgür Arun, Yrd. Doç. Dr. Suzan Yazıcı, Yrd. Do. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Dr. İkuko Murakami, Dr. Jason Holdsworth, Yrd. Doç. Dr. Türkan Yılmaz, Doç. Dr. Ali Sabancı, Yrd. Doç. Dr. Gülgün Gündüz, yüksek gerontolog Yeliz Güçer, Çağlar Arslaner, Çağrı Elmas, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Yıldıray Özbek’e, usta gerontolog İbrahim Şencan’a ve burada isimlerini sayamadığım herkese sonsuz teşekkürlerimi sunar, Gerontolojide başlayan bu yeni dönemin ülkemize ve insanımıza hayır vesilesi olmasını dilerim.

 

Prof. Dr. İsmail TUFAN

AÜ Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı

GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi Kurucu ve Yürütücüsü / Antalya Kampüsü