Gerontolojide Gerontologlu Dönemin Başlangıcı

GERONTOLOJİ MESLEK OLARAK KABUL EDİLDİ

2006 – 2016: “Gerontologsuz Gerontolojiye” Karşı Mücadelede Mutlu Son ve “Gerontologlu Gerontolojinin” Başlangıcı!

 

Tam 10 yıldan bu yana Gerontolojide mesleki yeterlilik koşulunun yerine gelmesi için sürdürdüğümüz haklı mücadelede mutlu sona ulaştık: Resmî Gazetede yayınlanan kararname ile Gerontoloji meslek olarak kabul edilmiştir. Sizlerle bu mutluluğu paylaşmak ve bu süreci kısaca hatırlatmak istedim.

Yüksek Öğretim Kurumu’na 2005 yılında yaptığımız başvuru kabul edilmiş, Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında Türkiye’nin ilk Gerontoloji Bölümü üniversitemizin o zamanki adıyla Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Henüz bölüm başkanının odası yoktu, ama mesleki yeterliliğin Gerontolojinin temeli olduğunu o zaman vurguladık ve 2009 yılına kadar hazırlıkları sürecek olan Gerontoloji Bölümü öğretime başlamadan önce 34 sayfalık “Gerontolojide Mesleki Yeterlilik Şartları” başlığı altında kaleme aldığımız metnin, tek harfi bile çıkartılmadan bugün Gerontolojide mesleki yeterliliğin temeli olarak kabul edildiğini vurgulamak isterim.

Bölümümüz 2009/10 öğretim yılında kapılarını öğrencilerine açar açmaz 2006 yılından beri üzerinde durduğumuz Gerontolojide mesleki liyakat metnini öğrencilerimizle tartışmaya başladık. 2010 – 2011 yılları arasında yapılan öğrenci toplantılarında metni dikkatle okumaları ve önerilerini bizimle paylaşmaları istenmiştir. O zamanki gençler 2013 yılında mezun olduklarında Gerontoloji hala mesleki yeterlilik aranan bir eğitim ve uygulama alanı olarak kabul edilmemişti. Dolayısıyla bu büyük bir boşluk yaratmış, Gerontoloji alanına mesleki yeterliliği bulunmayanların nüfuz etmesine fırsat tanımıştır. Bu yüzden “Gerontologsuz Gerontoloji” dönemi olarak nitelendirmekte haklı olduğumuz bu sürecin ülke ve insanımıza zararlarını anlatmaya devam ederken, diğer taraftan 2006 yılından beri çekmecemizde duran, öğrencilerimizle tartıştığımız Gerontolojide mesleki yeterliliğin şartlarını vurgulamaya devam ettik.

Ankara’da bu meseleyi çözüme kavuşturacak Bakan, daire başkanı ve uzmanlarla görüşmek için asistanımız Sayın Yeliz Güç ile birlikte sekiz defa masraflarını cebimizden ödediğimiz toplantılara katıldık. Ankara’da dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin, Sayın Dr. Aylin Çiftçi, Sayın Reyhan Göbeklioğlu, Daire Başkanı Sayın Yaşar Koca ile yaptığımız toplantılarda Gerontolojiyi ve Gerontolojide mesleki yeterliliğin gerekliliğini, faydalarını ve olmadığı takdirde açacağı zararları dile getirdik. Zaman zaman hararetli, ama daima karşılıklı saygıya dayanan bu tartışmaların meyvesini almış bulunmaktayız. Bu süreçte bizimle beraber çalışan, bilgi ve tecrübeleriyle bizi destekleyen bu kişilere huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor, “Gerontologlu Gerontoloji” döneminin başlamasına yaptıkları katkıların, yetiştireceğimiz gerontolog kuşakları tarafından asla unutulmayacağının altını çizmek isterim. 2006 – 2016 yılları arasındaki on yıllık mücadelemize doğrudan katılan ve dolaylı destekleyen, burada isimlerini sayamadığım herkese sonsuz teşekkürlerimi sunar, Gerontolojide başlayan bu yeni dönemin ülkemize ve insanımıza hayır vesilesi olmasını dilerim.

 

Prof. Dr. İsmail TUFAN

AÜ Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı