Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi (Koç Üniversitesi Yayınları, 2015).

trdeyapisaldegisimTürkiye’de meydana gelen demografik değişimlerin birey ve toplum açısından sonuçlarını ele alan Prof. Dr. İsmail Tufan, karmaşık olguları kolay anlaşılır bir dille herkesin anlatarak, nüfusun yapısındaki değişimlerin sosyal  ve politik anlamlarını, bunların etkilerini Gerontolojinin bakış açısından değerlendiriyor.