Gerontologdan Meraklısına – İstatistik Müsveddeleri (Nobel Yayınları, 2015).

Gerontolojik ampirik bilgilerin elde edilmesinde İstatistik önemli bir rol oynamaktadır. Gerontoloji öğrenimi gören gençlerin İstatistik bilgilerini artırmak, istatsitiksel bilgilerin değerlendirmesini yapabilmek ve genç gerontologları kendi yapacakları araştırmalara hazırlamak amacıyla, Prof. Dr. İsmail Tufan “İstatistik Müsveddeleri” adı altında, yıllarca biriktirdiği notlarından derlediği bir kitap ortaya koyuyor.