GeroPaper

GeroPaper© İsmail Tufan Gerontoloji Vakfı tarafından ayda bir yayınlanan gerontolojik içerikli dergidir. Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği (USUGD) gerontolojik bilgilerin kamuoyuna yayılmasını desteklemektedir.