Türkiye’de Başarılı Yaşlanmanın Adresi: GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi

Türkiye’de Başarılı Yaşlanmanın Adresi: GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi

GeroAtlas60+Tazelenme öncesi ve sonrası olmak üzere artık yaşlılık iki açıdan değerlendirilkebilir. Türkiye’de ilk defa GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi ile birlikte yaşlılık evde oturup vaklit öldürmekten kurtarılan bir yaşam dönemine dönüşmüştür.  İnsanın öğrenme ve merak özelliklerini biraraya getirerek, ömür boyu öğrenme konseptinde devreye sokarak, başarılı yaşlanan insanların çoğalmasına yardımcı olan buı girişimi ülke çapında bir akım haline getirmenin uğraşını veriyoruz. Akdeniz Üniversitesi, Ulusal Yaşlılık Konseyi ve Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği tarafından desteklenen bu yeni gerontolojik hareket geriden gelen genç nesillere de iyi bir örnek teşkil etmektedir.

 2112_web 23122016a_1_web 01122016_1_1_web

Yaşlılık sadece evde vakit öldürmek veya sadece torunlarla ilgilenmek ile sınırlı kalmamamlıdır. Bu bakış açısından yaşlılığı yapılandırmaktayız. Yaşlılığı kişinin yaşına göre değil, fonksiyonal yeterliliklerine göre tanımlayarak, en ileri yaşlara kadar bedensel, bilişssel ve sosyal yeterliliklerini korumalarına destek oluyoruz.

08122016_2_web 01122016_1_1-_web 03012016_1_web 13122016b_1_web

GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’ne katılımcı sayısı hızla artıyor. Yaşı 60 veya üzerinde olan bireyler konseptimize büyük bir ilgi gösteriyor. Şimdi sıra aynı ilginin meslektaşlarımızdan da gelmesidir. Bütün meslektaşlarımızı GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’ni desteklemeye davet ediyoruz. Örneğin kendi anne ve babalarına da bu girişimi anlatabilir, onların da “GeroAtlas60+Tazelenme ailesinin” üyesi olmasını sağlayabilirler.

1312_web 30112016_1_web 2412_web