Gerontologdan Meraklısına – İstatistik Müsveddeleri (Nobel Yayınları, 2015).

Gerontolojik ampirik bilgilerin elde edilmesinde İstatistik önemli bir rol oynamaktadır. Gerontoloji öğrenimi gören gençlerin İstatistik bilgilerini artırmak, istatsitiksel bilgilerin değerlendirmesini yapabilmek ve genç gerontologları kendi yapacakları araştırmalara hazırlamak amacıyla, Prof. Dr. İsmail Tufan “İstatistik Müsveddeleri” adı altında, yıllarca biriktirdiği notlarından derlediği bir kitap ortaya koyuyor.

Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi (Koç Üniversitesi Yayınları, 2015).

Türkiye’de meydana gelen demografik değişimlerin birey ve toplum açısından sonuçlarını ele alan Prof. Dr. İsmail Tufan, karmaşık olguları kolay anlaşılır bir dille herkesin anlatarak, nüfusun yapısındaki değişimlerin sosyal  ve politik anlamlarını, bunların etkilerini Gerontolojinin bakış açısından değerlendiriyor.