Bizim Üzerimize

Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği (USUGD) yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Merkezi Antalya olan derneğin faaliyet alanı Türkiye’dir. Şimdiye kadar Anyalya’nın yanı sıra Aydın, Nazilli, Dinar, İzmir, Ordu illerimizde çeşitli faaliyetler yürütmüş bulunmaktayız. Faaliyetlerimizde Sosyal Gerontolojinin teorileri ve uygulamaları esas alınmaktadır. Önelikle yaşlılıkta yaşam koşullarının iyileşmesini ve yaşam kalitesini artıran projelere odaklı çalışmalara odaklanıyoruz.

Dernek olarak belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflere erişimde gerontolojik bilgi ve tecrübelerimizi kullanıyoruz. Bunları genelde yerel yönetimlerle işbrliği kapsamında, ilgili bölgede yaşayan yaşlıların sorunlarının çözümünde kullanıyoruz.  Hayata geçirdiğimiz projeleri yürür vaziyette ilen ilgili yerel yönetime teslim ediyoruz, ama projenin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bilimsel ve pratik desteğimimizi vermeye devam ediyoruz.

Öncelikli faaliyet alanlarımız yaşlılıkta sağlık, yaşlılıkta topluma katılım ve yaşlılıkta bakım/yardım ihtiyaçlarıdır.  Bu spesifik hedeflere bağlı olan faaliyetlerimiz arasında  gerontolojik bilgi il donatılmış personel eğitimi de yer almaktadır. Hayata geçirdiğimiz projelerin kapsamında çalışacak olan personele gerontolojşk bilgilerin aktarıldığı kurslar düzenliyoruz.

Yaşlılıkta sağlık, topluma katılım ve bakım ile ilgili faaliyetlerimizi, önlem (prevensiyon) ve müdahale (intervensiyon) olmak üzere iki alanda yoğunlaştırıyoruz. Önceliğimiz önlemdir. Yani problem henüz ortaya çıkmadan önce problemi tespit etmek ve gerekli müdahalelerle ortaya çıkmasını önlemek veya geciktirmektir. Belirttiğimiz alanlardaki yaşılıkla ilişkili mevcut problemleri ise gerontolojik müdahalelerle çözüyor veya etkilerini hafitletiyoruz.

Prof. Dr. İsmail Tufan

USUGD Başkanı

The Mountain from TSO Photography on Vimeo. Presse / Lizenzierung /: tsophotography@gmail.com; Musik: Ludovico Einaudi – “Nuvole Bianche” mit Genehmigung. Müzik: Ludovico Einaudi – “Nuvole Bianche” izniyle. USUGD sanatçıyı tebrik eder: http://itunes.apple.com/us/album/una-mattina/id217799399